Tehnologija

Kontrolne naprave so sestavni deli številnih panog industrije

Kontrolne naprave

Takšna in drugačna kontrola je postala v nekaterih panogah industrije danes že stalnica. S tem se zagotovi kakovost proizvodnega procesa, ki je nujna za zagotavljanje kakovostnih izdelkov ali polizdelkov. S pomočjo kontrolne naprave se kontrolirajo referenčne točke izdelka po principu ustrezno neustrezno.

Kontrolne naprave se običajno namesti na stroje, kjer merijo različne količine, kot so na primer električne veličine, teža, dimenzije, barve, kakor tudi kontrole prisotnosti, položajev in dimenzij z umetnim vidom. Na kontrolnih napravah se lahko izvaja kontrola večih dimenzij v enem in istem vpetju.

Kontrola različnih dimenzij

Potem, ko kontrolne naprave odkrijejo morebitna odstopanja v danih referenčnih točkah, se z ustrezno merilno napravo in ustrezno geometrijsko opremo, izmerijo dejanske mere geometrije, izračunajo se odstopanja od nominalnih mer ter se izpišejo merilni protokoli.

Kontrolne naprave

Vse kontrolne naprave imajo določene tolerančne vrednosti, ki se gibljejo med dopustno zgornjo mejno mero in dopustno spodnjo mejno mero. Za hitro kontrolo v proizvodnji se uporabljajo ročna merila ali tako imenovani kontrolniki, ki se med seboj razlikujejo glede na to, katero dimenzijo z njimi kontroliramo. Poznamo kontrolnike za luknje oziroma notranje mere, kontrolnike za čepe oziroma za zunanje mere in kontrolnike za kontrolo navojev ter konusov.

Brezhibno delovanje kontrolne naprave je zelo pomembno

Splošne ročne kontrolne naprave sicer lahko poiščete tudi v pestri spletni ponudbi številnih trgovin oziroma ponudnikov. Ker pa so lahko kontrolne naprave že same po sebi zelo specifične, vam svetujemo, da se o njihovih lastnostih pozanimate pri izbranih ponudnikih tovrstnih naprav. Za posebne namene vam kontrolno napravo izdelajo tudi po naročilu.

Pri izdelavi je zelo pomembno, da je kontrolna naprava natančno izdelana, saj ne sme dopuščati nobenih odstopanj pri merjenju. Od nje je lahko odvisna celotna proizvodna linija izdelkov, zato je njeno brezhibno delovanje izjemno pomembno. To vam nadalje zagotavlja kakovostne izdelke, s katerimi bodo kupci zagotovo zadovoljni.

Vas zanima še več o tovrstni tehnologiji? Kliknite na http://www.precisium.si/kontrolno-merilne-priprave/ in si preberite še več.

Author Since: Jul 16, 2012

Related Post